VCA Basis  en  VCA VOL

De VCA op Orde?

“Veiligheid, Milieu en Gezondheid, a.d.h.v. een Checklist voor Aannemers”.

Hoe zit het met de veiligheid op het werk? Heeft u als aannemer uw VCA op orde? Houdt u zich aan de richtlijnen van de Arbowetgeving? Wat doet u als werkgever als een van uw werknemers zich niet aan de veiligheidseisen houdt?

Als werkgever bent u verplicht om de randvoorwaarden voor de werkzaamheden binnen uw bedrijf correct geregeld te hebben. Veilig werken moet gegarandeerd kunnen worden. Maar toch komt het weleens voor dat er iets niet klopt.

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

Gevaarlijke stoffen bedrijfshulpverlening

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is, hangt sterk af van de manier waarop er met de stof omgegaan wordt. Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens minimaal gehouden worden.

Of denkt u aan omstandigheden als werken op hoogte, werken met gevaarlijke machines en werken in de bouw, petrochemie, landbouw, etc.

Overal zijn geldende regels, normen en waarden waar de werknemers zich aan moeten houden, maar gebeurt dat ook? Waar let je op, wanneer je tóch de veiligheid wil garanderen?

 

 

 

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies