“Zeker zijn van je zaak”

Veiligheid op het werk. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Wat moet je doen bij een bommelding, agressieve klant of pestgedrag op school. Hoe ga je hier nu mee om? Wat moet je doen om dat onderbuikgevoel kwijt te raken?

Weerbaarheid ontwikkelen

  • Wanneer er gepest wordt op school of bij de sportclub, is het belangrijk dat een kind zich staande houdt.
  • Wanneer iemand in het ziekenhuis agressief gedrag vertoont.
  • Wanneer je iemand tegenkomt die dingen tegen je roept, waarvan je pijn in je buik krijgt.
  • Vechtpartijen op straat, winkel, voetbalstadion ed.
  • Wanneer iemand een hotel in komt en klaagt over de hygiëne, tot agressie toe.

In onveilige situaties kunnen er veel emoties opkomen. Het kan u aangrijpen, u weet niet altijd wat u moet doen. Met een gerichte opleiding is het van belang dat u zeker wordt van uw “zaak” en dat u zich kunt redden in elke situatie.
In de media wordt er veel aandacht besteed aan ‘profiling’. Daarom wordt dit in onze cursus ook aangeboden. Ziet u bepaalde zaken wel of ziet u het niet. Samenvattend:

  • (Ab) normaal gedrag
  • verdacht gedrag
  • (levens)gevaarlijk gedrag én wat doet u hiermee.

In de aangeboden agressie- en weerbaarheidstrainingen krijgt u het gevoel de wereld weer aan te kunnen. U leert wat u moet doen als er mentale en/of fysieke geweldsvormen op u afkomen. Deze training is geschikt voor jong en oud.

Vechtende jeugd, Wat ga je doen … Bellen 112 of de confrontatie opzoeken ?
Wat voor agressie zie je? Maar wat ga jij doen?
Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies