Opleiding én Certificering

Een EHBO-opleiding of cursus volgen … iets voor u?

De eerste minuten na een ongeluk zijn van levensbelang. Met eenvoudige handelingen kunt u het leven van een ander redden of erger voorkomen.

Alle benodigde kennis en vaardigheden voor de EHBO zijn verwerkt in deze basisopleiding. De EHBO-opleiding biedt alle kennis en vaardigheden die uw organisatie of omgeving nodig heeft. Denkt u hierbij aan situaties rondom uw woning, in uw gezin of familie en tijdens sport. Het is de basis van ons brede aanbod van cursussen rondom EHBO.

Maar wij gaan verder, want bij iedere cursus zorgen we ervoor dat de risico’s uit uw dagelijkse praktijk nauwkeurig aan de orde komen.

De EHBO-opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel en deelnemers ontvangen (veelal) een landelijk erkend diploma. Voor specifieke doelgroepen kunnen we maatwerktrainingen aanbieden, om hen goed op situaties voor te bereiden. De EHBO’er krijgt hierdoor vertrouwen in eigen kunnen en zal direct handelen in een acute situatie.

Waaruit bestaat de beginnerscursus EHBO?

  • Opfrissen theoriekennis van het menselijk lichaam.
  • Aanleren van diverse technieken om een slachtoffer op de juiste manier te behandelen
  • Aanleren van hartmassage en mond- op- mond beademing
  • Bediening van de AED
  • Het aanleren van bandages en verbandleer verdieping
  • Afsluiten met een heus examen (mondeling)

De cursus wordt verzorgd door een competente kaderinstructeur EHBO, volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.
Na het behalen van het mondelinge examen, ontvangt u een officieel erkend diploma EHBO van het Oranje Kruis.

Na het behalen van de basisopleiding EHBO is het uiteraard van belang om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Het is dan ook wenselijk om dit ieder jaar te herhalen. U wordt vroegtijdig op de hoogte gesteld als u wordt verwacht om de herhaling te volgen. Zo blijft u goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en veranderingen omtrent eerste hulp.

 

 

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies