De benodigde kennis en vaardigheden van de BHV’er in uw organisatie wordt getraind en herhaald. De aangeleerde competenties worden getoetst.
Voorafgaand aan een herhalingscursus wordt er gekeken of de benodigde kennis en vaardigheden is blijven bestaan.

Maar wij gaan verder. Bij iedere herhalingscursus zorgen we ervoor dat de risico’s uit de dagelijkse praktijk binnen uw bedrijf nauwkeurig aan de orde komen. We voeren de training binnen of juist buiten uit. Daar waar de BHV’er 98% van de tijd werkzaam is of nodig is. Daardoor ontstaat een vertrouwd gevoel: bij echte calamiteiten wordt er adequaat gehandeld en worden de risico’s tot een minimum beperkt.

Iedere BHV certificering bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. We vinden de kracht van herhaling een belangrijk element.                                                                                Het Herhalen van prikkels = TRAINEN.

Deze competentiegerichte  BHV-herhaling streeft ernaar om de BHV’er direct in de organisatie in te zetten, zodat de bedrijfsvoering op veilige wijze gewaarborgd blijft.

Naast de BHV herhaling, bieden we ook een BHV Ploegleider en H-BHV-herhaling aan.
De taak van de BHV Ploegleider wordt als een leidinggevende functie afgetekend en wordt erkend bij het NIBHV. Om toegelaten te worden tot deze herhaling moet de BHV Basis met voldoende resultaat zijn afgerond. In deze herhalingstraining wordt veel nadruk gelegd op het competent gericht leiding geven bij taak / bedrijf gerichte situaties. Er wordt in dit geval gebruik gemaakt van de “table-top” trainingen. 
De H-BHV-herhaling wordt wederom afgerond met een certificaat. In deze herhaling wordt de RI & E (risico-inventarisatie en evaluatie) van het bedrijf doorgenomen.

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies