De BHV-opleiding biedt alle kennis en vaardigheden die uw organisatie nodig heeft. Het is de basis van ons brede aanbod van cursussen rondom bedrijfshulpverlening.
Maar wij gaan verder. Bij iedere cursus zorgen we ervoor dat de risico’s uit de dagelijkse praktijk binnen uw bedrijf nauwkeurig aan de orde komen. We voeren de training binnen of juist buiten uit: daar waar de BHVér 98% van de tijd werkzaam is of nodig is. Daardoor ontstaat een vertrouwd gevoel. Bij echte calamiteiten wordt er adequaat gehandeld en worden de risico’s tot een minimum beperkt.

De BHV-opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Deelnemers ontvangen (veelal) een landelijk erkend diploma. Voor specifieke doelgroepen kunnen we maatwerktrainingen aanbieden, om hen goed op (rest)risico’s voor te bereiden. De BHV’er krijgt hierdoor vertrouwen in eigen kunnen en zal direct handelen in een acute situatie.

Deze competentiegerichte opleiding streeft ernaar om de BHV’er direct in de organisatie in te zetten, zodat de bedrijfsvoering op veilige wijze gewaarborgd blijft.

Naast de BHV Basis, bieden we ook een BHV Ploegleider en H-BHV-opleiding aan.
De taak van de BHV Ploegleider wordt als een leidinggevende functie afgetekend en wordt erkend bij het NIBHV. Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet de BHV Basis met voldoende resultaat zijn afgerond.
De H-BHV-opleiding wordt afgerond met een erkend certificaat. In deze opleiding wordt de RI & E (risico-inventarisatie en evaluatie) van het bedrijf doorgenomen en andere zaken, die door het NIBHV is neergelegd.

Naast de BHV opleidingen en herhalingen, bieden wij U ook de CODE 95 aan.
De CODE 95, de verplichting voor iedere vrachtwagen chauffeur, moet 35 punten behalen in 5 jaar tijd. Dat is een hele opgave. De verplichting wordt opgelegd door het CBR. Wij bieden U aan deze punten te verzamelen bij ons. U kunt ieder jaar de BHV volgen én CODE 95 bijschrijven. Wij regelen het voor U.

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies