Calamiteiten en ontruimingsplannen

Heeft uw bedrijf een goedwerkend ontruimingsplan? Beschikt u over een goed opgeleid team dat de veiligheid van de werknemers en bezoekers garandeert? Altijd voorbereid op een calamiteit. Veiligheid voor alles!

Omdat een noodsituatie altijd kan ontstaan, is het van belang dat de veiligheidsmaatregelen helder zijn. Veiligheid voor alles! Daarom is een optimaal functionerend calamiteitenplan essentieel.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit) staat beschreven dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen in het bedrijf. Ieder bedrijf moet beschikken over een calamiteitenplan. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het aantal aanwezige personen moet er een bhv’er aanwezig zijn.
Uw werknemers en bezoekers moeten (o.a. via plattegronden) weten waar de nooduitgangen, vluchtwegen, de brandblussers, AED en de EHBO-koffers zijn.

Al deze maatregelen staan beschreven in een bedrijfsnoodplan, ook wel calamiteiten- of ontruimingsplan genoemd.

Het doel van een calamiteiten- en ontruimingsplan is om bij noodsituaties:

 • Snel en effectief handelen
 • Eerste hulp bieden
 • Schadelijke en hinderlijke gevolgen te beperken
 • Een ontruiming ordelijk en georganiseerd laten verlopen
 • De bedrijfsgang zo snel mogelijk herstellen
 • Informatie verstrekken aan directie, personeel, familie, media

De training BHV Ontruimingsplan omvat de volgende onderdelen:

 • Inventarisatie
 • Bedrijfshulpverlening
 • Ontruimingsplan
 • Plattegronden
 • Communicatie oefeningen
 • Nazorg en controle

Het vastleggen van een deugdelijk ontruimingsplan is een grote verantwoordelijkheid.

R.K. de Boer Training én Instructie  helpt u hiermee!

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies