Inclusief gebruik AED

“Iemand ligt op de grond. Wat moet u doen?”

Wanneer iemand op de grond ligt, is dat een enorme schok. Na controle van het bewustzijn en de circulatie, bent u erachter gekomen dat het hart niet meer klopt. U zult op dat moment geen seconde gaan nadenken, maar direct gaan reanimeren. 30:2… Maar hoe gaat dat nu precies?

In deze opleiding leert u exact hoe u moet reanimeren, wanneer u mag stoppen en hoe u moet beademen. De technieken die daarbij horen worden u correct uitgelegd. Na deze opleiding heeft u het gevoel dat u een leven kunt redden.

Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan een hulpverlener in bepaalde gevallen een stroomstoot toedienen aan een slachtoffer met een hartritmestoornis. Door middel van het toedienen van elektrische schokken, kan het hartritme weer op gang geholpen worden.

In de opleiding worden de volgende onderdelen behandeld:

  • de benadering van het slachtoffer;
  • de werking van de AED;
  • de bediening van de AED;
  • wat te doen bij bijzondere omstandigheden;
  • het onderhoud van de AED.

Zodra u de AED opent of aanzet, begint een stem u te vertellen wat u moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie, kan een leven gered worden.
Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een opleiding helpt u om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen.
AED’s worden op steeds meer plaatsen in onze samenleving geplaatst. Denkt u daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.

 

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies