Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft. Scenario’s dienen als uitgangspunt voor de opleiding: de cursist leert optreden bij de verschillende scenario’s met table-topoefeningen en praktijkoefeningen. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod.
Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uitvoeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden. Daarom zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden.

De taken van de Ploegleider BHV zijn:

  • Een ploegleider geeft leiding aan de inzet, hij/zij bewaakt de veiligheid en zorgt voor een ruime en veilige werkruimte
  • Geeft zo nodig aanvullende instructies aan de BHV’ers
  • Een ploegleider behoudt het overzicht op alles wat er rond het incident gebeurt(Helikopterview)
  • Een ploegleider verzamelt informatie om het inzetplan zo nodig bij te stellen
  • Een ploegleider handelt het incident af, evalueert met de BHV-ploeg en stelt een verslag op volgens de bedrijfsspecifieke afspraken
De BHV Ploegleider geeft leiding aan de inzet …
De Tabletop oefeningen worden uitgevoerd door de Ploegleiders middels portofoons of andere Communicatiemiddelen. Zo wordt er getraind voor een ontruimingsoefening, en wordt op deze manier de dagelijkse werkzaamheden niet onderbroken.

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies