Eerste Hulp Bij Drank en Drugs

In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving. Alcohol- en druggebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In het nieuws is steeds vaker aandacht voor alcoholgebruik op jongere leeftijd en nieuwe gewoonten zoals ‘comazuipen’ en het gebruik van ‘lachgas’ . Met name op jonge leeftijd kunnen de gevolgen van alcohol- en druggebruik voor de ontwikkeling van de jongvolwassenen ernstig zijn.

Indeling op effect

Drugs kun je indelen naar het effect wat ze kunnen hebben op het bewustzijn van de gebruiker. Hierin zijn grofweg drie hoofdgroepen te onderscheiden. Deze veelgebruikte indeling gaat niet altijd helemaal op. Vaak zie je dat drugs verschillende effecten en uitwerkingen hebben, die bijvoorbeeld sterk afhankelijk kunnen zijn van de hoeveelheid maar ook van de persoonlijke omstandigheden van de gebruiker. Ook de omgeving waarin wordt gebruikt kan invloed hebben op het effect en uitwerking.

Stimulerende middelen

Ook wel uppers genoemd. Deze middelen zorgen voor meer energie en de gebruiker wordt alerter. Vaak zie je dat het zelfvertrouwen toeneemt. Hartslag en ademhaling gaan omhoog, bloeddruk verhoogt en spieren spannen zich meer aan (gebruikers noemen dit vaak: ‘strak staan’).

Bekendste stoffen in deze groep: Nicotine, Speed, Cocaïne, Amfetamine, Efedrine, Ephedra, Ritalin, Cafeïne, XTC, MDMA.

Cafeïne zit in koffie, thee en cola. Ritalin wordt verstrekt bij personen met ADHD en sommige vormen van autisme.

Verdovende middelen

Ook wel downer genoemd. De gebruiker wordt kalmer en meer ontspannen en kan minder last hebben van angsten. Bij kleine hoeveelheden ervaren gebruikers juist dat het meer energie en een fitter gevoel geeft en dus niet verdovend werkt, dit komt omdat gevoelens van vermoeidheid bijvoorbeeld ook verdoofd worden.

Bekendste stoffen in deze groep: Alcohol, Morfine, Ketamine, Heroïne, Valium, Rohypnol, GHB.

Bewustzijnveranderende (hallucinerende) middelen

Deze noemt men ook wel trippers. Deze stoffen zorgen ervoor dat iemand de wereld om hem heen (buitenwereld) anders waarneemt dan normaal. Het gebruik beïnvloedt de stemming en de waarneming, maar je kan ook veranderingen in denkpatroon zien.

Bekendste stoffen in deze groep: Wiet, Cannabis en Hasj, GHB, Paddo’s, Vliegenzwam, LSD, Mescaline, Psilocybine, PCP, maar ook XTC en MDMA.

De kern van eerste hulp bij alcohol en drugs is het veiligstellen van de vitale functies door middel van de ABCDE-methodiek, verergering van de toestand van het slachtoffer voorkomen en het slachtoffer geruststellen. Essentieel voor een goede hulpverlening is om het slachtoffer open en zonder vooroordelen te benaderen. Je bent er om hem te helpen, niet om hem te verwijten dat hij middelen gebruikt heeft.

Wat doet een hulpverlener bij EHBDD?

In de eerste plaats staat de eigen veiligheid van de hulpverlener voorop. Slachtoffers met overmatig middelengebruik kunnen onverwacht agressief reageren en men dient zorg te dragen voor een rustige en veilige omgeving.

Vaak werkt het voor het slachtoffer geruststellend om 1 bekende bij zich te hebben, die hem kan geruststellen, maar ook meer informatie kan verschaffen aan de eerstehulpverlener over welke middelen er gebruikt zijn, wie het slachtoffer is en of hij verder gezond is en medicijnen gebruikt.

Eerste hulp wordt bij voorkeur verleent in een rustige ruimte, waar niet te veel prikkels zijn. Prikkels kunnen het slachtoffer onrustig maken en agressief gedrag uitlokken. Beveiliging mag aanwezig zijn, maar bij voorkeur niet in de Eerste Hulp Post. Indien op straat, zorg voor beschutting en bescherm het slachtoffer zo nodig tegen afkoeling. Probeer publiek op afstand te houden.

Probeer uit te zoeken welke middelen het slachtoffer heeft gebruikt en hoeveel hij heeft gebruikt. Soms is het niet mogelijk om hier eenvoudig achter te komen. Het doorzoeken van de zakken en persoonlijke bezittingen van het slachtoffer is niet wenselijk. Er zijn diverse drugstesters op de markt, deze hebben echter geen plaats in de eerste hulp setting.

Indien het slachtoffer bewusteloos is, leg hem dan in de stabiele zijligging, om de luchtweg vrij te houden en bij braken te voorkomen dat het braaksel in de longen terecht komt (aspiratie).

Schakel laagdrempelig professionele hulp in. Overmatig alcohol- en druggebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsverstoringen en bij niet adequaat ingrijpen zelfs tot de dood!

Maak je bekend met de uitwerkingen, settings, en andere bijzonderheden van Drugs.
Op Dancevalley’s, Raw-party’s en andere feesten wordt drugs gebruikt. Dat is algemeen bekend. Maar wat moeten we doen in zo’n situatie. Wij gaan het je vertellen hoe je er mee om moet gaan. Hoe je de juiste begeleiding kan doen.
Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies