Eerste hulp bij sportongevallen / Sportletsels

Als voormalig sportinstructeur ben ik vaak in aanraking gekomen met sportletsels. In veel gevallen is het belangrijk om snel en doelgericht te handelen om erger te voorkomen. Na het optreden van een blessure is het van belang om te bewegen, maar wat moet je nou wel of niet doen?

Sporten is een gezonde bezigheid. Toch krijgen sporters regelmatig met sportletsels te maken. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de eerstehulpverlener, om de schade bij de sporter te beperken.
Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Herstellen van een sportblessure begint al op het moment dat eerste hulp geboden wordt.

Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u moet laten:

  •         U verwerft kennis over de meest voorkomende sportletsels en de oorzaken en de                               gevolgen hiervan.
  •         U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden.
  •         U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen.
  •         U wordt geïnformeerd over effectieve blessurepreventieve maatregelen.
  •         U wordt geïnformeerd over sportvoeding en sportdranken.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. In deze cursus ligt de nadruk op de praktijk.

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies