In elk bedrijf vinden veranderingen plaats. Er komt nieuw personeel en er gaat personeel weg, er worden nieuwe producten gemaakt of er vestigt zich een nieuw bedrijf naast het bedrijf van jullie. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op de bhv. Pas deze zo snel mogelijk aan om de veiligheid te garanderen in belang van het bedrijf én zijn werknemers.

In de Arbeidsomstandighedenwet is de wettelijke basis voor bedrijfshulpverlening beschreven. Werkgevers dienen te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn op de grond van artikel 3 van bovengenoemde wet verplicht om te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van bhv.
De werkgever moet voorzien in een bhv-opleiding, geoefendheid en de benodigde materialen en voorzieningen binnen het bedrijf. 

De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. De deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening betreft:

  •         het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  •         het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  •         het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

Om hun taken uit te kunnen voeren hebben bedrijfshulpverleners basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering (communicatie) en ontruiming.

Impressie van BHV-cursussen:

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies