“Wie zijn bedrijfshulpverleners?” “Wat doet de Bedrijfshulpverlener?”

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers van een bedrijf. Zij worden aangewezen door de leiding of zijn mensen die zich hebben aangemeld binnen het bedrijf. Het is belangrijk om BHV’ers binnen het bedrijf te hebben, want het is wettelijk verplicht om BHV’ers aan te stellen (ARBO-wetgeving). Als er in het bedrijf iets gebeurt, bijvoorbeeld: Iemand valt van de trap, stoot zijn hoofd en voelt zich ontzettend misselijk en duizelig, is de BHV’er degene die het probleem oplost.

Is er een (beginnende) brand in het magazijn én is er misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is. Als er iemand flauwvalt of zich niet lekker voelt bij zo’n brand weten zij ook wat zij moeten doen. Wanneer de brand té groot is voor de BHV’ers zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen van het bedrijf, zo rustig mogelijk, het gebouw kunnen verlaten en dat de VEILIGHEID van de mensen gewaarborgd blijft.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en gecertificeerde mensen binnen het bedrijf. Zij hebben binnen het bedrijf een voorpostfunctie, zij zijn altijd als eerste ter plaatse bij het incident of calamiteit. Zij nemen maatregelen in situaties die gevaar kunnen opleveren. Zij hebben als taak om het letsel niet te verslechteren en de schade zoveel mogelijk te beperken.

De BHV’ers hebben als taak, een beginnende brand te ontdekken, in te schatten van de situatie, mogelijk blussen en de situatie zo in te schatten dat uitbreiding van de brand wordt voorkomen. Lukt dat niet, wordt er ontruimd. Zij hebben ook als taak om de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) op te vangen, wanneer zij zijn gearriveerd. De BHV’ers hebben ook een taak op de verzamelplaats.  De BHV’ers zorgen, wanneer de brand door de brandweer is geblust, het personeel weer terug mag het gebouw in, dat dat in goede orde en rust wordt gedaan.

De BHV wordt onderverdeeld in:

 

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies