“Wie zijn bedrijfshulpverleners?” “Wat doet de Bedrijfshulpverlener?”

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers van een bedrijf. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt, bijvoorbeeld: Iemand valt van de trap, stoot zijn hoofd of voelt zich ontzettend misselijk en duizelig. Of er is brand in het magazijn én is er misschien wel een ontruiming nodig, dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is. Of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten en dat de VEILIGHEID gewaarborgd blijft..

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen, totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen in situaties die gevaar opleveren om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Onderverdeeld in:

 

Meer informatie

R.K. de Boer Training en Instructie biedt een totaalpakket van diensten en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid aan en heeft drie kernactiviteiten:

Opleiden – Trainen / Herhalen - Advies